SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
likaså [li`-el. med två huvudtryck] adverb lika|­så1på mot­svarande sätt som den/det nyss om­nämnda NollSYN.synonymlikaledes JFRcohyponymockså 2 plån­boken var stulen ur väskan, likaså nycklarnamiss­tagen var många, o­lyckorna likasåsedan 15582i samma om­fattning vard.NollJFRcohyponym1lika det är likaså gott att vi går hemsedan ca 1800