SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
li`khetstecken substantiv likhetstecknet, plur. ~, best. plur. likhetstecknen lik·hets|­teckn·etmatematiskt tecken (=) som markerar att två ut­tryck har samma värde mat.i ekvationen 3x+2x–2=12 bör man förenkla ut­trycket till vänster om likhetstecknetäv. bildligt, särsk. i ut­tryck för identitetman kan inte utan vidare sätta likhetstecken mellan författaren och jagpersonenlikhetstecken (mellan ngra)sedan 1819