SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
livsuppgift [lif`s-] substantiv ~en ~er livs|­upp·gift·enviktigaste upp­gift i ngns liv arb.JFRcohyponymkallelse 2cohyponymmission 2cohyponym2kall 1 hon ser det som sin livsuppgift att hjälpa flyktingar(ngns) livsuppgift, en livsuppgift (för ngn)sedan 1875