SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
loco el. lokoloko [lok´o] adverb på viss försäljningsort i pris­noteringar e.d. för att an­ge att en viss vara finns till­gänglig på den an­givna orten för o­medelbar leverans åld.ekon.sedan 1845av lat. loc´o ’på (rätt) plats’, till loc´us ’plats, ställe’; jfr lokus