SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
longitu´d [låŋgi-äv.låŋi-] substantiv ~en ~er long·itud·en(mått på) en orts öst-västliga vinkel­avstånd från noll­meridianen dvs. den meridian som går genom Greenwich i London astron.geogr.JFRcohyponymlatitud 1 Stock­holm ligger på en östlig longitud av drygt 18 graderlongituden (för ngt)sedan 1741av lat. longitu´do ’längd’, till long´us ’lång’; jfr longör, lång, prolongera