SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ly`hörd adjektiv lyhört ly|­hör·da1som har fin och känslig hörsel admin.psykol.särsk. bildligtsom lätt upp­fattar och tar hän­syn till (ngt) han är lyhörd för kundernas önske­mållyhörd (för ngn/ngt/SATS)sedan 1894; 1906 i bildlig bemärkelseefter da. lydhør med samma betydelse, till lyd ’ljud’ 2som har så­dan akustik att (o­önskade) ljud lätt fort­plantas fys.heminr.en lyhörd lägenhetdet är lyhört i hög­husensedan 1896