SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ta verb lät låtit, pres. låter låt·er1ge i­från sig ljud vard.komm.SYN.synonymhöras JFRcohyponym1ljuda väckar­klockan låter för mycketdet låter för mycket om den nya lek­sakenspec.göra visst hörsel­intryck pianot låter hemskthur låter det tonande s-ljudet?äv.ha viss lydelse hur låter citatet?låta SÄTTsedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelserfornsv. lata ’släppa; låta vara; tillåta; ge till­känna genom ljud’; gemens. germ. ord, urspr. ’vara slapp; släppa efter’; jfr belåten, lat, låt, låtsa, lär, upplåta, utlåta sig 2(av visst ljud att döma) verka vara Nolldet lät som ett pistol­skottspec. att döma av yttrande e.d.han lät ledsen i telefonenäv. med opers. konstruktiondet låter på dig som om det var mitt feläv. med positiv betydelsegöra ett gott in­tryck vard.Du kommer allt­så med? Så ska det låta!låta ADJ, låta som ngn/ngtdet låter något, detdet låter fantastiskt brasmek­månad på Mauritius, det låter något det! sedan ca 16203ge (ngn) till­stånd eller till­fälle att göra ngt komm.han lät henne följa medpubliken lät honom inte tala till punktäv. med avs. på före­målav­stå från att på­verka läget e.d. av ngt låt dörren vara stängd!hon lät bilen stå kvar på gräs­mattanäv. i vissa refl. förbindelserinte mot­sätta sig viss på­verkan han lät sig övertyga(s)hon lät inte skrämma sigäv. i en retorisk vändning i an­föranden o.d.låt mig först ge en kort bak­grundlåta ngn/ngt Vdet låter säga sigdet är rimligtdet låter säga sig att ansvars­medvetna föräldrar sätter på barnen cykel­hjälm låt gå för det!jag går med på detSka vi inte cykla till stranden än­då? - Låt gå för det! låt ossjag före­slår att vilåt oss se en film i kväll! låt vara attäven omföre­taget ligger långt fram i teknik­utveckling, låt vara att de mest avancerade modellerna inte har släppts utan­för den asiatiska marknaden låta blisebli 2 låta detta vara dettasedenna låta ngn/ngt varalämna ngn/ngt i fredstör mig inte, låt mig vara! låta ngt vara osagtseosagd låta sig väl smakaäta med god aptitportionerna var stora och gästerna lät sig väl smaka sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4vanligen följt av verb i inf. se till att ngt blir gjort komm.JFRcohyponymföranstalta hon lät efter­lysa den försvunnakungen lät bygga ett jakt­slotthon lät med­dela att hon kommer att av­gåibl. med ut­satt objektJFRcohyponymlåta 3 han lät en hant­verkare renovera lägenhetenhon lät ridån fallangn gång äv.med partikelnupp öppna åld.låt upp portarna!låta (ngn) Vlåta förstå ngtseförstå 1 låta kvasten gåsekvast låta tala med sigsetala 1 låta tala om sigsetala 1 låta vänta på sigsevänta 1 sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Sankt Olov, Upplandvanligen runformer lit, litu (pret.) 5ut­gjuta kropps­vätska från åld.med.låta åderlåta ngtsedan mitten av 1400-taletLäke- och örte-böckerSubst.:vbid1-234556låtande (till 1 + 5) Hjälpverbet låta kan i vissa fall konstrueras både med en passiv och en aktiv verbform: han lät sig övertala eller han lät sig övertalas. Båda varianterna är fullt korrekta men den senare är troligen vanligare.