SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`gesbestämning substantiv ~en ~ar läg·es|­be·stäm·ning·enfast­ställande av geografisk position rum.navigering och lägesbestämningäv.fast­ställande av aktuell situation en ut­redning med titeln ”Den svenska hög­skolan – en lägesbestämning”lägesbestämning (av ngt)sedan 1889