SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
län substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en län·et1större geografiskt om­råde som ut­gör en förvaltnings­enhet direkt under­ställd staten samh.JFRcohyponymprovins 1 länsförbundlänsresidenslänsstyrelseutflyttningslänSverige in­delas nu­mera i 21 lände nordliga länen var hårt drabbade av arbets­löshetsedan 1634fornsv. län ’förläning; lån’; av lågty. len med samma betydelse; eg. samma ord som lån; jfr förläna, lega 2 2större om­råde som till­erkänts ngn som personlig gåva av över­ordnad person, ofta kung; i feodala system histor.historia.samh.länsadellänsherreslottslänjarlen fick halva Söderman­land som länsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen