SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
längd substantiv ~en ~er längd·en1ut­sträckning i en huvud­riktning i rummet vanligen den horisontala riktning före­målet har störst ut­sträckning i mat.utstr.JFRcohyponymbredd 1cohyponymhöjd 1cohyponym2djup 2 längdmåttkastlängdkjollängdminimilängdsteglängdvåglängden decimeters längdde mätte rummets längdlängden av bordet är två meter och bredden en meterduken var två meter på längdenäv.ut­sträckning i höjd­led hos person kroppslängdmannens längd var 180 cmhan reste sig upp i sin fulla längdäv. med ren riktningsbetydelselängdaxelde lade scenen i salens längd i stället för på tvärenspec. (som kort­form)längd­hopp hoppa längdäv. med avståndsbetydelselongitud längdgrad15 grader östlig längdi kortspelssammanhang ibl. eg. om an­talhon hade längd i klöver(på) längden, längden (av/på ngt), en längd (av/på MÅTT)stående längdlängd­hopp utan ansatshan har hoppat 3 meter i stående längd sedan 1401öppet brev utfärdat i Skänninge av Peter Jönsson m.fl. om gårdsförsäljning (Svenskt Diplomatarium)fornsv. längd; bildn. till lång 2ut­sträckning i tiden ibl. med bi­betydelse av lång­dragenhet språkvet.tid.livslängdperiodlängdvokallängdkontrakts­tidens längddagens och nattens längd är lika stora vid höst­dagjämningenäv. om text e.d. som tar viss (lång) tid att läsameningslängddiktens längd bör inte av­skräcka någonlängden (av/på ngt)i längdenöver en längre tids­periodslöseriet med jordens resurser är i längden o­hållbart sedan 1457Namnlös och Valentin3av­långt stycke av ngt som mätts upp och vanligen av­skilts från större stycke; ibl. som en sorts längd­mått mått.vetelängden längd tjärat segel­garntvå smala längder tras­mattorsaffrans­bullar som var hopbakade i längderen längd (ngt), en längd (av/med ngt)sedan 17314vanligen i sammansättn. förteckning över personer som i ngt (rättsligt) av­seende bildar en kategori samh.mantalslängdröstlängduppbördslängdupp­rätta en längd över de röst­berättigadeen längd (över ngra)sedan 1546