SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sbarhetsindex substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en läs·bar·hets|­in·dex·etlixett enkelt mått på texters grad av lätt- eller svår­lästhet anv. bl.a. som kriterium vid vissa bok­inköp till biblioteken pedag.språkvet.romanen har lågt läsbarhetsindex och lämpar sig väl för personer med läs­svårigheterläsbarhetsindex (för ngt)sedan 1960-talet