SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sfärdighet substantiv ~en ~er läs|­färd·ig·het·en(grad av) förmåga att läsa särsk. i pedag. samman­hangpedag.bas­färdigheter som läs- och skrivfärdighetsedan ca 1845