SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sförståelse substantiv ~n läs|­för·stå·els·en(grad av) förståelse av vad man läser särsk. pedag.pedag.JFRcohyponymhörförståelse spec. i sam­band med in­lärning av främmande språkprov i engelsk läsförståelsesedan 1954