SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`shuvud substantiv ~et, plur. ~en äv. ~, best. plur. ~ena läs|­huvud·etfallenhet för teoretiska studier särsk. hos person som detta inte förväntas av psykol.prästen hade sagt att han hade läshuvudäv. om mot­svarande personhon är ett riktigt läshuvudsedan 1800