SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lätt adjektiv, neutr. ~ 1som har liten vikt absolut el. i förhållande till ngn norm admin.mil.utstr.MOTSATSantonymtung 1 dunlätten lätt väskabollen var för lätt och flög med vindeni många samman­hang med fixerad betydelselättmetalllätt motor­cykellätta vapenlätt tung­viktäv.ut­rustad med material av liten vikt särsk. mil.lätta sjö­stridskrafterlätta kavallerietfar­tyget är lätt lastat (adv.)äv. med ton­vikt på liten täthet och kompakthetJFRcohyponymluftig 2cohyponymporös lätt matlätta jordarlätt (för ngn) (att+V)lätt som en fjädermycket lätti vattnet kände hon sig lätt som en fjäder vägd och befunnen för lättsom visat sig sakna nöd­vändiga förut­sättningarurspr. bibl.en arrogant makt­havare som blev vägd och befunnen för lätt för att få fort­satt förtroende sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. lätter ’lätt; lätt­sinnig; lätt­färdig’; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. grek. elakhys´ ’liten; o­betydlig; låg’; jfr lunga 2som sker eller an­vänds med liten kraft admin.MOTSATSantonymhård 4 hon gav honom en lätt klapp på axelnett lätt grepp om armeninstrumentet måste behandlas med lätt handhan är lätt på handenspec.spänstig hon gick med lätta stegde trippade in på lätta föttervara lätt på fotense1fot 1 sedan ca 1450Heliga Birgittas uppenbarelser3sorg­lös och o­bekymrad admin.psykol.hon av­stod med lätt hjärtahan tar allt­för lätt på problemet (adv.)äv. om handling e.d. som tyder på dettahan talade i en lätt tondet lätta gardetsegarde känna sig lätt om hjärtatsehjärta 2 vara lätt till sinnessesinne 2 sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser4som inte orsakar några större problem eller an­strängningar admin.MOTSATSantonymsvår 1 JFRcohyponymenkel 3 lättbegripliglättfångadlättmanövreradlättvättaden lätt upp­gifthan är lätt att luradet är lätt för dig att sägahan är arbets­lös och har det inte all­tid så lätthon gör det lite lätt för sig när hon bara svarar på den milda delen av kritikenskåpet måste flyttas, men det är lätt gjort (adv.)äv. med konstruktionsväxlinglätt­fångad, lättbesegrad han blev ett lätt byte för mot­ståndarenäv. (i adverbiell an­vändning) med syftning på viss fallenhethon har lätt för att läraäv. (i adverbiell an­vändning) för att ut­trycka stark benägenhet el. tendenshan blir lätt tröttlek­sakerna går lätt sönderdet är lätt hänt att bilen börjar sladdalätt (för ngn) (att+V)det är lätt att säga tulipanarossetulipanaros lekande lättpå ett snabbt och enkelt sätthon vann sitt lopp lekande lätt och tangerade dess­utom ban­rekordet lätt räknadeseräkna 2 lätt som en plätt mycket lättatt jonglera är lätt som en plätt när man väl har kommit på hur man ska göra sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)5som är av liten om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget; ofta om o­betydlig styrka, intensitet e.d. utstr.lättröktlättsaltaden lätt doft av parfymen lätt tysk accenten lätt dvalaen lätt höjning på ögon­brynenen lätt dimmaen lätt brislätt berusad (adv.)spec. om negativ före­teelselindrig en lätt skadaett lätt illa­måendearmén fick endast vid­kännas lätta förlusterhan var lätt sårad (adv.)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser