SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lätt`matros substantiv ~en ~er lätt|­matr·os·enut­bildad sjö­man på handels­fartyg med viss däckspraktik men utan befälsstatus sjö.yrk.JFRcohyponymjungman sedan 1842trol. till lätt i bet. ’lätt ut­rustad’; jfr matros