SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
margina´l [marg-äv.marj-] substantiv ~en ~er marg·in·al·en1tom kant på text­sida bok.marginalanteckninginnermarginalan­teckna i marginalenäv. i ut­tryck för mindre väsentliga före­teelseri sammansättn. marginalanmärkningfrågetecken i marginalensefrågetecken med bred marginali betydligt större om­fattning än nöd­vändigtsamtliga vatten­prover klarade de upp­satta gräns­värdena med bred marginal sedan 1655till marg 2ekonomiskt ut­rymme ekon.bil­handelns marginalersmåbarns­familjer har ofta små marginaleräv. ngt ut­vidgatut­rymme för handlings­frihet felmarginalmarginaler (för ngn/ngt)leva på marginalenleva i ytterst små om­ständigheterkonkursen har tvingat honom att leva på marginalen sedan 19283skillnad mellan två belopp ekon.marginaleffektmarginalskattkostnaden på marginalenäv. ut­vidgatskillnad hon vann med minsta möjliga marginalhan kom undan med knapp marginalde hann med god marginalsedan 1892