SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`darbetarsamtal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en med·arbet·ar|­sam·tal·etformellt sam­tal mellan en arbets­ledare och en an­ställd t.ex. om löne­frågor el. arbetsmiljö­frågor arb.komm.sedan 1993