SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`delbar adjektiv ~t medel·barsom står i indirekt relation till ngt särsk. jur.admin.jur.medelbar skadasedan 1716efter ty. mittelbar med samma betydelse; till 1medel