SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`deldistansraket substantiv ~en ~er medel·di·stans|­rak·et·enkärnvapen­bärande raket som är av­sedd för relativt av­lägsna fientliga mål på samma kontinent mil.SYN.synonymmedeldistansrobot super­makternas skrotning av medeldistansraketersedan 1957