SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`ningsfull adjektiv ~t men·ings|­fullsom har (djupare) inne­börd admin.komm.språkvet.JFRcohyponymmening 2 ett föga meningsfullt på­ståendeäv.som fyller ett rimligt syfte somliga ifråga­satte att det var meningsfullt att flyga till månenhon fann sin till­varo föga meningsfullmeningsfull (för ngn) (att+V)sedan 1760