SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mil substantiv ~en, plur. ~, best. plur. ~en mil·entio tusen meter det största praktiskt brukade längd­måttet mått.milsvidlandmilbilen drar en liter per miltornet syntes på flera mils av­ståndmil efter mil av skogäv. om an­dra längd­enhetervanligen i sammansättn. milstendrömmilsjömilen mil (ngt), en mil (av ngt)engelsk mil1,6 kilometerRoger Bannister blev 1954 den förste att springa en engelsk mil under fyra minuter nautisk milsjö­milsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. mil(a); via ty. av lat. mi´lia, plur. av mi´lle ’tusen’ (romarna räknade av­stånd i mi´lia pass´uum ’tusen steg’); jfr milli-, promille