SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mild adjektiv milt 1skonsam och behaglig för sinnena meteorol.MOTSATSantonymskarp 1antonymgräll en mild citron­smakmilda färgervax­ljusens milda skenspec. om vinter(väderlek) med temperatur över frys­punktenmildväderen mild vinteräv. bildligtett mildare debatt­klimatmilda makter!semakt 2 sedan ca 1450Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. milder ’mild; giv­mild’; gemens. germ. ord, trol. urspr. ’mjuk; slapp’; besl. med mala, mjöl 2försynt och hänsyns­full i um­gänget med el. behandlingen av med­människor; om person el. handling admin.psykol.MOTSATSantonym1sträng 1 JFRcohyponymskonsamcohyponymmänsklig 3cohyponymblid 1 mildögdgråtmilden mild fursteen mild domett milt straffden värdiga men milda modernäv. iron. och försvagatmild förvåninghan betraktades med milt över­seendeibl. (i adverbiell an­vändning) i ut­tryck som signalerar under­drifthon är milt ut­tryckt slarvighan blev milt sagt förvånadmild (mot ngn)du milde!uttr. för bestörtningvard.du milde, vilket regn­väder! sedan 1000-taletrunsten, Boglösa, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform miltr