SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
min`ska verb ~de ~t minsk·ar1bli mindre i an­tal el. om­fattning utstr.SYN.synonymgå ner 1 MOTSATSantonymöka 1 JFRcohyponymebba ut minska i viktbefolkningen minskade i gles­bygdernaen minskad utbyggnads­taktvärdet av bilen minskar mycket på ett årminska (med TAL)sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. minzka; bildn. till stammen min- i mindre 2göra mindre i an­tal el. om­fattning sjö.utstr.SYN.synonymskära nersynonymsätta ner MOTSATSantonymöka 2 JFRcohyponymreduceracohyponymnedbringa försöka minska riskerna för o­lyckorregeringen ville minska arbetslöshets­ersättningenminska ngtsedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-LagenSubst.:vbid1-245288minskande, minskning