SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
monter [mån´-] substantiv ~n montrar montr·arglastäckt låda eller skåp för utställnings­föremål konstvet.samh.museimonteri en monter bred­vid står vasen från Mingperiodenäv.utställningsutrymme som disponeras av en ut­ställare på mässa e.d. förlaget har hyrt en monter på 100 kvadrat­meter på bok­mässansedan 1875av fra. montre med samma betydelse, till montrer ’(att) visa’; av lat. monstra´re ’visa’; jfr demonstrera, monstrans, mönster