SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`tighet substantiv ~en ~er mot·ig·het·envanligen plur. om­ständighet som mot­verkar önskat resultat NollSYN.synonymbesvärlighet sjukdomar och an­dra motigheter försenade hennes examensedan 1853