SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
motionsgymnastik [måt∫o`ns-] substantiv ~en mot·ions|­gymn·ast·ik·enlättare gymnastik med in­riktning mer på all­männa kropps­övningar än på gymnastiska specialövningar sport.sedan 1895