SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`torväg substantiv ~en ~ar mot·or|­väg·enbil­väg med skilda kör­banor och utan korsningar i samma plan för snabbaste bil­trafik databehandl.trafik.SYN.synonymautostrada JFRcohyponymmotortrafikledcohyponymlandsväg äv. bildligt om stora nät­verk av kablar för energitransport, av datorer för över­föring (via tele­nät) av information e.d.vanligen plur. elektroniska motorvägarsedan 1945efter eng. motorway med samma betydelse