SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`treformation substantiv ~en mot|­re·form·at·ion·envanligen best. f. den stora mot­offensiven av katolska kyrkan mot protestantismen under 1500- och 1600-talen relig.sedan 1878