SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`tse verb motsåg ~tt, pres. ~r mot|­sertänka på kommande händelser; vanligen med viss sinnes­stämning an­given komm.JFRcohyponymförväntacohyponymemotse års­redovisningen motses med intressealla motsåg ur­uppförandet med glad förväntanäv.förut­se bönderna kan motse en god skördmotse ngt (SÄTT)sedan 1829