SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mudd´er substantiv muddret muddr·etmycket fin­kornig massa på botten av vatten­samling el. upp­tagen där­ifrån sjö.mudderpråmstora mängder för­orenat mudder i vikentippning av muddersedan 1752av lågty. modder ’gyttja’; jfr modd