SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mul`tna verb ~de ~t multn·aribl. med partikelnner kemiskt sönder­delas till ämnen med enkel struktur som ammoniak, kol­syra m.m.; om organiska lämningar; ofta med bi­betydelse av förruttnelse biol.doft av multnade lövhögar av multnade benäv. bildligtofta med partikelnbort förfalla, förstöras många jul­klappar multnar bort i vinds- och källar­förrådmultnasedan 1639till multen Subst.:vbid1-249494multnande, vbid2-249494multning