SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
municipa`lsamhälle substantiv ~t ~n muni·cip·al|­sam·häll·etort med befogenhet att sköta vissa kommunala an­gelägenheter utan att själv vara kommun histor.samh.sedan 1891