SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
män se1man
män´ adverb sannerligen all­mänt förstärkande partikel vard.Nolljojomänjo män är det såsedan 1526plur. av 1man; kvar­leva av en tidigare brukad ed vid helgonen, t.ex. äldre sv. Guds män