SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
natu`rvetenskap substantiv ~en ~er nat·ur|­vet·en·skap·envetenskapligt studium av naturen om­fattande ämnen som fysik, kemi, geologi, botanik och zoologi vetenskapl.JFRcohyponymnaturfilosofi empiriska studier är grund­valen för de flesta naturvetenskapersedan 1763