SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nota bene [be`neel.ben`e] adverb NBmärk väl Nolldet är inte svårt att hålla nere inflationen, nota bene om man ignorerar arbets­löshetensedan ca 1765av lat. not´a ben´e med samma betydelse, till nota´re, se notera