SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
novellis´tisk adjektiv ~t nov·ell·ist·isksom an­vänder sig av novellens korta och samman­pressade form af.litt.vet.en novellistisk stil som inte passar den tunga historiska romanenäv. all­männaresom har att göra med novellen novellistiska ny­skapelsersedan 1861