SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ny`andlig adjektiv ~t ny|­and·ligsom svarar mot (vaga) religiösa behov i det moderna sam­hället och kan upp­fattas som en reaktion mot en­sidig in­riktning på materiell väl­färd o.d. relig.en nyandlig vågnyandliga rörelsersedan 1987