SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ringsämne substantiv ~t ~n när·ings|­ämn·etämne som fungerar som näring åt organism biol.fysiol.JFRcohyponymnäring 1cohyponymfödoämne grön­saker inne­håller många viktiga näringsämnensedan 1786