SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1nätt adverb i knappt till­räcklig mängd NollJFRcohyponymsnål 2 tyget var lite nätt till­tagetnätt och jämntmed knapp marginalunder den torra sommaren räckte vattnet i brunnen nätt och jämnt nätt opp/upp1nästanhan fick inga allvarliga skador vid krocken och är nätt upp åter­ställd 2knapptlönen räckte nätt opp till hyran sedan 1688till 2nätt
2nätt adjektiv, neutr. ~ liten och fin admin.form.utstr.JFRcohyponymnäpen hon är nätt i figurenen nätt liten flickaäv. med konstruktionsväxlinghon är nätt i matenäv. (om penning­summor e.d.)an­senlig skämts.en nätt förtjänst på tio miljonersedan 1662av ty. nett med samma betydelse; av fra. net ’ren; klar; tydlig’; av lat. nit´idus ’glänsande; putsad’; jfr 1netto, nitid