SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1obs [åp´säv.åb´s] förkortning observera! vard.Nollobs att väg­räcke saknassedan 1879till observera
2obs [åp´säv.åb´s] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en obs·etngt som bör upp­märksammas eller iakt­tas vard.komm.JFRcohyponymobservandum många obs och kursiveringar gjorde stilen livligsedan 1900