SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
observatorium [-o`r-äv.-o´r-] substantiv observatoriet observatorier ob·serv·at·ori·etinstitution med ut­rustning för observationer in­om astronomi, meteorologi, geodesi eller jord­magnetism astron.observatoriebyggnadrymdobservatoriumsedan 1715till lat. observa´tor ’iakt­tagare’; till observera