SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`civiliserad adjektiv ociviliserat o|­civ·il·is·er·ad1som inte präglas av väl­ordnat samhälls­skick admin.samh.en av­lägsen och ociviliserad provins i Romar­riketsedan 18552som inte följer sitt sam­hälles normer för upp­trädande om person admin.komm.JFRcohyponymbarbarisk äv. om handling e.d.hans ociviliserade upp­trädandesedan 1822