SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ockul´t adjektiv, neutr. ~ oc·kultsom inte är uppenbar för de fem sinnena eller för vanliga dödliga admin.sag.JFRcohyponymövernaturligcohyponymhemligcohyponymmystisk 1 ockulta fenomenäv.som har att göra med över­naturliga före­teelser hans ockulta intressenäv. med.dold, o­synlig JFRcohyponymfördold ockulta tarmblödningarsedan 1887av lat. occul´tus ’fördold; hemlig’ Ockulta dagboken.Titel på bok av August Strindberg (utgiven långt efter författarens död)