SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`dogmatisk adjektiv ~t o|­dogm·at·isksom lätt an­passar sig till nya krav eller situationer utan att hindras av gamla dogmer el. läro­satser admin.psykol.JFRcohyponympragmatisk en odogmatisk lärareäv. om handling e.d.en odogmatisk vid­synsedan 1911