SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`gilla verb ~de ~t o|­gill·ar1tycka illa om komm.de ogillade hans ord­valogilla ngn/ngt/att+V/SATSsedan ca 15402inte god­känna jur.jur.å­talet ogilladesogilla ngt/SATSsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. ogilda Subst.:vbid1-265951ogillande