SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`lönad adjektiv olönat o|­lön·adsom inte får ngn betalning eller belöning ngt åld.admin.arb.JFRcohyponymoavlönad äv. om handlingolönat hjälp­arbeteolönad (av ngn/ngt)sedan 1385Klosterläsningfornsv. olönadher