SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omsider [-si`d-el.-si´d-] adverb om·sid·erefter viss (lång) tid tid.SYN.synonymsmåningom JFRcohyponymslutligen att NN:s författarskap omsider blivit upp­täckt är glädjandesent omsiderse4sen 2 sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. um sidher; trol. nära besl. med 1sedan