SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omsorg [åm`-] substantiv ~en ~er om|­sorg·en1knappast plur. (nog­grann och kärleks­full) vård och skötsel av ngn el. ngt samh.JFRcohyponymtillsyncohyponymvård 1cohyponymomtanke 1 företags­ledningen var noga med att visa omsorg om sina an­ställdaspec. om (samhälls)vård av barn, äldre och utvecklings­stördaomsorgslagbarnomsorgäldreomsorgden sociala omsorgenskola, vård och omsorgomsorg (om ngn/ngt/SATS)sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. umsorgh ’bekymmer, o­ro; om­tanke’; till sorg 2engagerat och nog­grant arbete för viss sak komm.alla deras krafter och omsorger gick åt till att skaffa matäv. mer abstraktnog­grannhet, samvets­grannhet vid ut­förande av ngt välja sina ord med omsorgsedan 1505Stockholms stads tänkeböcker