SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omspinna [åm`-] verb omspann omspunnit omspunnen omspunna, pres. omspinner om|­spinn·ervanligen perf. part. spinna runt ngt Nollgräs­tuvorna var omspunna av spindel­vävvanligen bildligtsägenomspunnenjazzen är omspunnen av legender och myteromspinna ngtsedan 1820Subst.:vbid1-268748omspinnande, vbid2-268748omspinning